Ceník

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami. Terapii i další služby si hradí klient hotově.

 • Individuální konzultace (50 min.) – 600,- Kč
  (v angličtině – 700,- Kč)
 • Párová konzultace (80 min.) – 800,- Kč
  (v angličtině – 900,- Kč)
 • Výběr zaměstnanců (testování, vyhodnocení dat, konzultace výsledků) – cena dle dohody

Pro studenty a nezaměstnané poskytuji v individuálních případech slevy.

Dohodnuté sezení je závazné a obě strany je mohou bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před domluveným termínem. Pokud klient setkání zruší později, uhradí jej v plné výši při následujícím sezení. Pokud terapeut setkání zruší později je následující setkání zdarma. 

V případě, že jsme se dohodli na bezhotovostní platbě použijte následující platební údaje:

 • Číslo účtu: 115-6839990297/0100
 • nebo IBAN: CZ5801000001156839990297
 • jako variabilní symbol zadejte 8888abcdef, kde posledních šest číslic je konec vašeho telefoního čísla (například pro telefon 777 571 213 zadejte 8888571213)
 • Do poznámky dejte datum sezení, za které platíte (například 27.4.), pokud více sezení tak uveďte více (například 15.4.+27.4.)

Výhodou poradenských a terapeutických služeb poskytovaných na přímou úhradu je, že zachovávám naprostou diskrétnost o údajích a informacích, které o sobě sdělíte. Služba může být také využívána naprosto anonymně. Nepotřebujete žádanku od lékaře a ani o vás nebudu vést žádnou zdravotnickou dokumentaci.