Skip to content

Náročná životní událost

Psychoterapeutický přístup pomáhá v náročných životních situacích. Dobří přátelé, kteří jsou schopní nás vyslechnout a vydržet s námi, aniž by nám radili nebo posuzovali co a jak jsme udělali jsou vzácní, ale existují a mohou být v některých případech nápomocní. Někdy to ale nestačí – množství času, které bychom od nich potřebovali nám nemůžou dát. Někdy to ani po nich nechceme, protože míra s jakou bychom se potřebovali o někoho opřít by změnila naše vztahy. Někteří takové přátele nemají a jsou v situaci sami.

Náročné životní události

  • ztráta zaměstnání
  • rozvod a nevěra
  • úrazy a vážné nemoci vlastní nebo v rodině
  • ztráta partnera, dítěte, rodiče, sourozence
  • zavinění úrazu, smrti (v pracovním prostředí, nehoda)

Další informace

Přečtěte si informace o podmínkách, dostupnosti a ceně poradenských a terapeutických služeb. Můžete se také objednat.

Nabízím také individuální poradenství a psychoterapii v anglickém jazyce.

I provide psychological counseling and psychotherapy in English for native and non-native speakers.