Skip to content

Psycholog, psychiatr a psychoterapeut – jaký je rozdíl?

Psycholog a psychiatr, jaký je rozdíl?

Psycholog je absolvent vysoké školy, zpravidla filosofické fakulty nebo fakulty sociálních studií. Má titul Mgr. a pracuje psychologickými prostředky, mezi něž patří zejména rozhovor, pozorování a při diagnostice také použití dalších diagnostických metod (testových, dotazníkových i projektivních).

Provádí psychologickou diagnostiku a psychoterapii. Do jeho práce nepatří předepisování léků. Psychoterapii provádí po získání způsobilosti v akreditovaných programech – psychoterapeutických výcvicích. Je možné se s ním setkat v různých poradnách (pedagogicko-psychologická, manželská, pro rodinu…) ve školách, v personální oblasti, v neziskových organizacích, ale také ve zdravotnictví. Psycholog pracující ve zdravotnictví je zařazen tak jako lékaři do tzv. předatestační přípravy a po jejím absolvování může užívat označení klinický psycholog.

Psychiatr vystudoval všeobecné lékařství na lékařské fakultě a užívá titul MUDr.  Má další specializované vzdělání v oboru psychiatrie. Je lékař a jeho doménou je předepisovat léky. Řada psychiatrů má rovněž vzdělání v psychoterapii (psychoterapeutický výcvik) a provádí ji také. Psychiatři se zabývají zejména pacienty s těžším duševním onemocněním, kteří kromě psychoterapie potřebují léčbu léky.

Psychoterapeut může být vzděláním a profesním uplatněním psycholog, psychiatr (nebo lékař s jinou odborností), ale taky sociální pracovník, duchovní, pracovní terapeut a další profese. Může používat psychoterapeutickou metodu v níž byl vzdělán k účelům, které jeho vyžaduje profese.

Kde potkáte psychoterapeuty
Psychoterapeuti pracují buď jednotlivě nebo ve větším pracovním kolektivu s ostatními profesemi. Naleznete je v řadě neziskových organizací (pro drogově závislé, poruchy příjmu potravy, podpůrné neziskové organizace pro onkologicky nemocné, pěstounská péče atd.), dále ve zdravotnictví v ambulancích nebo na psychiatrických odděleních a v psychiatrických léčebnách nebo v síti poraden.

Psychoterapie u ambulantních psychoterapeutů-klinických psychologů, kteří mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a na psychiatrických odděleních je hrazena zdravotní pojišťovnou. V neziskových organizacích a poradnách je psychoterapie placena z grantů a darů soukromých osob nebo firem. U soukromých psychoterapeutů si psychoterapii hradí sám klient, což kromě finanční zátěže přináší i řadu výhod (více v sekci Ceník).