Skip to content

S čím vám mohu pomoci?

Pomáhám jednotlivcům a párům v obtížných životních situacích

  • Vztahové problémy – v rodině, manželství, partnerství, přátelství, pracovních vztazích…
  • Problémy při orientaci v životě (kdo jsem, co chci, jak toho mohu dosáhnout)
  • Zvládání stresu, traumat, náročných životních situací (rozvod, úmrtí, nemoc, změna zaměstnání…)
  • Poruchy nálady, úzkosti, deprese
  • Zvládání života s duševní nemocí
  • Zvládání života s blízkým člověkem trpícím duševní nemocí nebo zdravotními obtížemi
  • Sebepoznání a rozvoj vnitřních zdrojů
  • Existenciální témata (samota, smrt, svoboda, hledání životního smyslu)

Nabízím psychologické poradenství v anglickém jazyce pro rodilé i nerodilé mluvčí.

I provide psychological counseling services in English to native and non-native speakers.