Skip to content

Individuální psychoterapie

Osobní potíže se kterými můžete přijít:

 • nízká sebedůvěra
 • problémy v navazování vztahů (přátelských či partnerských)
 • stres v pracovním prostředí, jak říkat “ne”, následky stresu, syndrom vyhoření a únava
 • dlouhodobě prožíváte životní nespokojenost, zmatek, pocity viny, bezmoc osamělost, únavu, nebo „divné“ pocity, nerozumíte sobě nebo svému okolí
 • partnerská krize, ztráta důvěry v partnera, vlastní nevěra nebo nevěra partnera, potřeba rozhodnutí
 • problémy s intimitou ve vztahu
 • problémy v mezilidských vztazích – impulzivita, nestálost ve vztazích
 • úzkost, strach, stavy paniky
 • deprese, ztráta životní motivace
 • obtěžující zlozvyky a návyky
 • závislost na alkoholu, závislost na drogách, gambling
 • osamělost, hledání vlastního životního smyslu
 • sebepoznání a rozvoj vnitřních zdrojů

Co můžete získat?

 • podporu a péči “na míru”
 • ujasnění dalších kroků
 • uvědomění vlastních potřeb a způsobů jejich naplňování
 • větší vliv na svůj život
 • hlubší sebepoznání

Další informace

Přečtěte si informace o podmínkách, dostupnosti a ceně poradenských a terapeutických služeb. Můžete se také objednat.

Psychologické poradenství a psychoterapie v angličtině

Nabízím také individuální poradenství a psychoterapii v anglickém jazyce.

I provide psychological counseling and psychotherapy in English for native and non-native speakers.